Respicon

De ademhalingstraining - Respicon Methode

Voorafgaand aan de trainingen zal eerst een intake-gesprek plaatsvinden. Belangrijk is om eerst te bepalen of er geen belemmeringen zijn om met de trainingen te starten. In sommige gevallen zal geadviseerd worden om eerst met een arts te overleggen voordat met een evt. begeleiding kan worden begonnen.

Er wordt gewerkt volgens de Respicon-methode ontwikkeld door Professor Peter Defares en collegae. Deze methode komt voort uit wetenschappelijk onderzoek naar de meest effectieve manier van ademhalen om te kunnen ontspannen.

Respicon is een multifunctioneel diagnostisch en therapeutisch apparaat.

Allereerst wordt naar de eigen ademhaling gekeken. Deze wordt gemeten en beoordeeld. In gemiddeld 3-4 consulten is het dan mogelijk de natuurlijke ademhaling te herstellen en deze toe te passen in de praktijk. Tijdens de consulten krijgt men het juiste adempatroon te horen en wordt uitgelegd hoe deze toe te passen. In de meeste gevallen zal worden geadviseerd om thuis hier dan verder mee te oefenen. Ongeveer 15 minuten per dag volstaat vaak al.
Men krijgt het apparaat dan dus ook mee naar huis.

Door bewust op een optimale manier adem te halen is men in staat om direct invloed uit te oefenen op het functioneren van het hart, de hersenen, het autonome zenuwstelsel en de hormoonhuishouding.

StressChecker

Ik maak tevens gebruik van de producten van Respilex.
Respilex ontwikkelt producten zoals de StressChecker en de BreathCoach, bedoelt om te helpen bij het beheersen van Stress.
De BreathCoach is gebaseerd op de Respicon-methode.